torsdag 8 april 2010

Media vantolkar felanmälningar i vården

När fel begås inom vården blir det snabbt nyheter. Rapporteringen handlar i regel om misstagen som den enskilde läkaren eller sköterskan har gjort. Den här bevakningen går på kollisionskurs med vårdgivarnas eget perspektiv och sätt att arbeta med patientsäkerhet. Vårdgivarna är mindre intresserade av att hitta enskilda syndabockar, utan ser i stället brister i systemet när felen inträffar.

Second Opinion har på uppdrag av Carema utrett orsaker bakom felrapportering inom vården, och av den framgår bl a att en ökad avvikelserapportering delvis är en följd av medvetna mål och riskförebyggande strategi.


Läs mer här

Pingat på intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: