måndag 16 november 2009

Åsa Torstensson: standardisering måste till för att öka antalet elbilar

Rapporteringen i media om elbilar sträcker sig ofta till artiklar om några nya laddstolpar. Samtidigt är bevakningen av vilka politiska beslut som måste fattas för att öka användningen knapphändig. Detta trots att många anser att en övergång till ökat nyttjande av elbilar är en av de viktigaste vägarna till att minska koldioxidutsläppen och uppnå klimatmålen. På uppdrag av Svensk Energi tar Second Opinions Pernilla Enebrink tar reda på vad olika akötrer vill se för förändringar och listar de viktigaste åtgärderna.

Läs mer här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: