torsdag 25 mars 2010

Cathy Dawyer utvecklar sitt utlåtande i lamfrågan

Dagens Eko och Svenska Dagbladet har i en serie reportage beskrivit uppfödningen av lamm. Den brittiska forskaren Cathy Dwyer har citerats som expert, men i en egen artikel på Second Opinion utvecklar hon sitt resonemang och hennes ståndpunkt i frågan.

Pingat på intressant.se.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,


Inga kommentarer: