onsdag 10 februari 2010

Överdrivet negativt om spillvärme i TV4

TV4 Nyheterna gav i ett inslag om industriell spillvärme en hårdvinklad bild. I inslaget drevs tesen att industriell spillvärme utnyttjas dåligt i Sverige och att detta beror på ovilja från fjärrvärmeföretagen. I inslaget nämns inte att Sverige är bäst i världen på att utnyttja spillvärme och att leveranserna ökar. Inte heller talade man om att lönsamhet är en avgörande faktor för att industriell spillvärme ska tas till vara.

Det skriver Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Fjärrvärme.

Pingat på intressant.se.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: